Elektroniczna rekrutacja

Biuro Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie 


Rekrutacja 2018/2019
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 [link]