Elektroniczna rekrutacja

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie 


REKRUTACJA 2019/2020

Informacje dla absolwentów szkoły podstawowej [prezentacja]

Informacje dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych [prezentacja]

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 [link]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  [plik]


PODSTAWA PRAWNA

Dla Kandydatów po szkole podstawowej:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1

Dla Kandydatów po gimnazjum:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

Dla wszystkich Kandydatów:

Rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/996/

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2245/1

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1746,Zarzadzenie-Nr-10-z-dnia-29-stycznia-2019-r.html

Materiały Ministerstwa Edukacji dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020